หลักสูตรที่เปิดให้คำปรึกษา และ ให้บริการ ของบริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด    
In-House Training                เมื่อ AEC กำลังใกล้เข้ามา บริษัทที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ถ้าบุคลากรในองค์กรขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี เป็นปัญหาสำหรับองค์กร เพราะบุคลกรเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจคือบุคลากรมีทักษะในการติดต่อประสานงานภาษาต่างประเทศได้ดี, สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,“ถ้าองค์กรกำลังมองหาที่อบรมภาษาอังกฤษที่ไหนดี” และก็กำลังหา สถาบันที่ “อบรมภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน” ทีมงาน Arna Education & Services Co., Ltd. เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่องค์กรของท่าน

ภาพรวมของ In-Company Training 

 

                      Arna Education & Services Co., Ltd. ขอเป็นทางเลือกให้กับองค์กร, โรงเรียนนฯ ที่ต้องการคำปรึกษาด้านอบรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน,  โดยทีมงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ด้านส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้ บริษัทอานา ฯ มีบริการเป็นที่ปรึกษาสำหรับ วัยทำงาน กำลังศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่ ตามงบประมาณขององค์กรที่ท่านต้องการหลักสูตรส่งเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน  วัดระดับภาษาฟรีก่อนตัดสินใจ

> Private course               
        - (คอร์สอบรมภาษาอังกฤษแบบส่วนตัว มี 4 ระดับ สามารถเลือกวันเวลาได้)

> In-House Training          
(แบบเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มี 4 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 15 ท่าน)

> Full-time Instructor       
(แบบอาจารย์เจ้าของภาษา Native English speakers, Non Native, Chinese, Filipino, Thai ไปประจำที่บริษัทเสมือนเป็นพนักงาน เงือนไขตามข้อตกลงครั้งแรก)

> Workshops                     
(สัมมนาภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการณ์ หรือหลักสูตรระยะสั้น 1-2 วัน เงื่อนไขตามข้อตกลง)  

> English Camp                 
(แคมป์ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่ เงือนไขตามข้อลง)

                   เราสามารถจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และงบประมาณของบริษัทด้วยหลักสูตรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศที่สามารถออกแบบเฉพาะให้แต่ละองค์กรรวมถึงการเอาใจใส่ในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อบรมโดยอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการอบรมภาษาต่างประเทศมาแล้ว และได้รับการอบรมด้านวัฒนธรรมไทย  หลักสูตรที่สอดคล้องกับองค์กรไทย ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลของเรา ทำให้องค์กรชั้นนำของเมืองไทย ให้ความไว้วางใจแก่เราเสมอมาติดต่อสอบถามข้อมูลเติมได้ที่แผกนอบรมหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศได้ที่   
บริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
754/8 ม.รังสิยา ซ.ปุณณวิถี 22 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

มือถือ. 087-712-6189, 098-329-3588, 091-890-4685 หรือ 02-108-7687 Fax: 02-011-9105                                   Line ID 0983293588, 0918904685 Email: thitiporn536@gmail.com   /  recruiting99services@gmail.com                             
Skype: Thitiporn.Doucette   Website: www.arnaeducationservices.co.th

                                         

เว็บสำเร็จรูป
×